Podmínky užití webu certifikaty.zvirevnouzi.cz

I. Základní ustanovení

 1. Tyto podmínky prodeje upravují vztahy mezi provozovatelem a osobou, která má zájem přispět do veřejné sbírky (dále jen „Přispěvatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://certifikaty.zvirevnouzi.cz.
 2. Provozovatelem je Český svaz ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4, IČ 00103764, DIČ CZ00103764, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 931 u Městského soudu v Praze.
 3. Uskutečněním objednávky na certifikaty.zvirevnouzi.cz Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky, a to prostřednictvím dárkového certifikátu (dále jen „Certifikát“). Veškeré dary jdou na veřejný sbírkový účet Zvíře v nouzi, č. ú. 33553322/0800. Sbírka je povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1565310/2014. Účelem sbírky je získání peněžitých příspěvků pro subjekty, zachraňující handicapované nebo lidskou činností přímo ohrožené živočichy volně žijících druhů s cílem jejich opětovného vypuštění do volné přírody.

II. Objednávání

 1. Okamžikem potvrzení objednávky je mezi Přispěvatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky. Na základě této smlouvy má Přispěvatel povinnost poskytnout příspěvek do Veřejné sbírky. Cena příspěvku odpovídá automaticky hodnotě, která je na certifikátu vyznačena.
 2. Náklady na poštovné a balné jsou zahrnuté v ceně darovacího certifikátu.

III. Platební a dodací podmínky

 1. Objednané darovací certifikáty je možné zaplatit:
  a. platbou platební kartou on-line
  b. platbou pomocí převodu na účet
 2. Darovací certifikáty expedujeme za 1 – 2 pracovní dny po obdržení platby.

IV. Reklamace

 1. Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. Vzhledem k charakteru Veřejné sbírky se na prodej prostřednictvím certifikaty.zvirevnouzi.cz nevztahují záruční a další podmínky stanovené ve zvláštních ustanoveních občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě.
 2. Provozovatel vyřizuje reklamace týkající se nezaslání elektronických Certifikátů z důvodu chybně zadané elektronické adresy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky Přispěvatel potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Provozovatelem zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje Přispěvatele budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného dárkového certifikátu (sdělení jména a adresy dodání).
 3. Odesláním elektronické objednávky potvrzuje Přispěvatel, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky prodeje tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Přispěvatelem s platností od 1.10.2022.

 

Nákupní košík